Funktion: Kommandant Stellvertreter (KDTSTV)

Dienstgrad: Brandinspektor (BI)